Instructies
Privacy:
Géén van de gegevens die u hier invoert worden door ons opgeslagen. Daarnaast gaan de gegevens over een beveiligde verbinding, waardoor de gegevens versleuteld worden verstuurd. ook een cookie wordt door ons niet geplaatst.

Gebruik:
Vul zoveel mogelijk gegevens in. Het is niet noodzakelijk om de gegevens van de debiteur in te voeren, de overige gegevens zijn wel van belang.

Het programma rekent de maximale incassokosten voor u uit en bepaalt op basis van de verzenddatum de uiterste betaaldatum.

Na het invoeren van de gegevens, drukt u op 'Maak brief' en in dit scherm komt de briefinhoud. Klik vervolgens ergens in de brief en kopieer (ctrl-C) en plak (ctrl-V) de tekst in uw tekstverwerkingsprogramma.

Wilt u meer brieven maken, dan past u de gegevens aan en drukt u opnieuw op 'Maak brief'.

Incassokosten
In de brief wordt er van uit gegaan dat u zo klantvriendelijk bent en niet meteen de volle incassokosten berekend. Wilt u wel de volledige incassokosten doorberekenen, dan dient u de brief aan te passen.